داستان غدیر خم

اعلان عمومى براى سفر حج
در سال دهم هجرت، به دستور الهى، آخرين سفر پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) به مكه براى تعليم حج و اعلام ولايت ائمه (عليهم السلام) آغاز شد. در اين سفر بيش از يكصد و بيست هزار نفر آن حضرت را همراهى كردند كه در شرايط آن زمان سابقه نداشت.
بلافاصله پس از پايان مراسم حج، اعلام شد همه حجاج از مكه خارج شوند و براى برنامه اى مهم در غدير خم - كه كمى قبل از محل جدا شدن كاروان ها بود ـ حضور يابند.


اھداف و مقاصد

غدیر و ولایت امیر المومنین(ع) اصل واساس عقائد و کردار مذھب تشیع و شہرگ فرھنگ اسلام است ما با تکیہ بر ولایت زندہ ایم و بہ ھمین روش خواھیم مرد، ولایت در آیات و روایات با عنوان رکن دین معرفی شدہ است، این چمنستان اسلام را پیامبر اعظم(ص) آبیاری کردہ است، پیامبر اعظم(ص) با توجہ بہ اھمیت و عظمت ولایت، در مقام غدیر خم ھمہ مسلمان ھا را تاکید فرمودہ کہ این ولایت را عام کنند: ''ألا فیبلغ الشاھد الغائب''.


 موضوعات تازہ

احادیث

 
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ :اذا کان یوم القیامۃ و نصب الصراط علی جھنم لم یجز علیہ الا من معہ جواز ولایۃ علی بن ابی طالب و ذالک قولہ تعالی : وقفوھم انھم مسئولون"ھنگامی کہ روز رستاخیز می گردد و پل صراط بر روی جھنم نصب می شود ھیچکس از روی آن نمی گذرد مگر آنکہ ھمراہ او برگ امان ولایت علی بن ابی طالب بودہ باشد و این است سخن خدای تعالی :آنھا را نگہ دارید چون مورد پرسش ھستند ۔
ینابیع المودۃ ، شیخ سلیمان حنفی ج۱ ص ۱۱۳؛ شواہد التنزیل حسکانی ج۲ ص ۱۰۶

محصولات ویژہ

Ghadeer Camp 2016

Glimpse of Ghadeer camp organised by Shaoore Wilayat foundation lucknow branch

View

Ghadeer Camp 2016

Glimpse of Ghadeer camp organised by Shaoore Wilayat foundation lucknow branch

View

Ghadeer Camp 2016

Glimpse of Ghadeer camp organised by Shaoore Wilayat foundation lucknow branch

View

Kids Section

Animated presentation of Ghadeer for kids by Shaoore Wilayat foundation

View

Kids Section

Animated presentation of Ghadeer for kids by Shaoore Wilayat foundation

View

Kids Section

Animated presentation of Ghadeer for kids by Shaoore Wilayat foundation

View

Kids Section

Animated presentation of Ghadeer for kids by Shaoore Wilayat foundation

View